Hvad er REACH?

De vigtigste elementer i REACH

REACH er en ny kemikalielovgivning, der gælder for samtlige EU lande og drejer sig om, at få en ensartet regelsæt og fælles registrering af de stoffer, der anvendes i EU.

poseDeal

REACH blev vedtaget i december 2006 og trådte i kraft den 1. juni 2007. REACH er en forordning, hvilket betyder, at reglerne gælder umiddelbart i samtlige EU-lande.  Reglerne udrulles trinvis over 15 år.

 t
    Danske Byggecentre    ·    Mediafarm    ·    Worklife    ·    Miljøstyrelsen